Romanian Dutch English French German Italian Spanish

Zootehnie & Piscicultura

zootehniepiscicultura

Departamentul de ZOOTEHNIE &PISCICULTURĂ pune la dispoziția beneficiarilor un sistem deschis de informații despre evoluția producției de animale și piscicultura din România, analize cu privire la natura, apariția, compoziția chimică, valoarea nutritivă și utilizarea celor mai cunoscute furaje la nivel mondial în creșterea animalelor.
Obiectivul principal al departamentului este de a oferi extinderea și dezvoltare producătorilor din acest sector, managerilor, investitorilor, crescătorilor de animale, cercetătorilor, factorilor de decizie și studenților. Prin comunicarea și asimilarea informațiilor ajutăm să se identifice si să utilizeze în mod corespunzător resursele de hrană pentru animale în scopul dezvoltării durabile a sectorului din cadrul departamentului.
Acest lucru este deosebit de important în economiile emergente și țările în curs de dezvoltare, unde resursele de alimentație disponibile la nivel local sunt de multe ori subutilizate din cauza lipsei de informații. Furnizarea de cunoștințe la nivel global despre resursele de hrană pentru animale, inclusiv
cele neconvenționale și mai puțin cunoscute, contribuie la dezvoltarea și utilizarea de opțiuni inovatoare și adecvate de hrănire și strategii.

Analizele SISA pentru departamentul Zootehnie&Piscicultura conțin următoarele informații:

  • Denumirea și cantitatea hranei necesara creșterii optime de animale
  • Descrierea plantele sau părților din plante / produsele utilizate ca materii prime în hrana animalelor
  • Recomandări pentru hrana principalelor specii: bovine, ovine, caprine, cămile, păsări de curte, porci, iepuri, cai, pești și crustacee
  • Tabele cu valoari nutritive
  • Ilustrații, inclusiv fotografii și diagrame procesate
  • Informații de baza din agronomie
  • Gestionarea furajelor
  • Procese pentru îmbunătățirea valorii nutritive
  • Posibile constrângeri, cum ar fi prezența unor factori anti-nutritionali și toxici
  • Impactul producției asupra mediului și utilizărea de furaje.
?>

Termeni si Conditii