Romanian Dutch English French German Italian Spanish

Agricultură durabilă

 0001s

Secolul XXI se caracterizează prin dezvoltarea știintelor agricole si biologice, care contribuie în mare masură la asigurare hranei, adică menținerea unei securități alimentare echilibrate.

Mai nou, atât în țara noastră cât și în lume, se constată pierderi anuale, în condiții normale, de 30-35% din recolta posibilă datorită lipsei de prevenire a anumitor agenți patologici. Pentru a evita un dezechilibru în acest sens, Agrointelligence SISA propune un departament de prevenire și combatere a factorilor biotici și abiotici, care produc boli la culturile agricole.

Principiile după care se ghideaza SISA în menținerea unui echilibru sănătos la culturile agricole sunt: toate culturile agricole sunt atacate de organisme dăunătoare; nu orice atac de organisme dăunătoare duce la pierderi; pierderile depind de organul plantei care a fost atacat; nivelul pierderilor depinde de specia agenților patogeni și de impactul lor direct ; pierderile depind de evoluția patogenului și de efectele acestuia; volumul pierderilor este direct proporțional cu densitatea organismelor dăunătoare; pierderile ce se înregistrează anual depind de dinamica agenților patogeni din anul precedent; pierderile cele mai mari se înregistrează în agro-ecosistemele instabile.

Cei mai buni experți in domeniu vă pot oferi consultanță sau va pot informa prin rapoarte periodice asupra vulnerabilităților cu care se pot confrunta culturile la nivel regional sau național.

?>

Termeni si Conditii