Romanian Dutch English French German Italian Spanish

Evenimente

INVITAȚIE CONFERINȚĂ

"SECTORUL AGROALIMENTAR FATA-N FATA CU RE-ACTIUNEA GDPR"

 

invitatie conferinta AGRO CCIR

DRAGI PRIETENI,

Intrarea în vigoare a GDPR pe 25 mai 2018 se anunță deja ca un eveniment major al viitorului an. Va fi Ziua–Z, cu efecte majore pentru operatorii de date personale, care nu vor reuși să-și implementeze pas cu pas, procedurile, politicile și tehnologia necesară.

Dacă vă gândiți că până pe 25 mai 2018 mai este timp suficient pentru a demara activitățile de asigurare a conformității GDPR, trebuie să țineți cont de faptul că durata medie a unui proces complet de implementare a condițiilor de conformitate este de DOUĂ-TREI LUNI, în funție de mărimea organizației și a volumului de date personale procesate.

Deci, timpul pentru începerea planificării pentru obținerea conformității GDPR, este acum!

În acest sens, Camera de Comerț și Industrie a României împreună cu Agrointelligence SISA organizează prima conferința agrostrategică « Sectorul agroalimentar față-n față cu Re-Acțiunea GDPR », marți 17 aprilie 2018, ora 10:00, în Amfitreatul Albastru.

Evenimentul se adresează fermierilor, factorilor decizionali din sectorul agroalimentar având în vedere că, inclusiv companiile și instituțiile din sectorul agroalimentar trebuie să se conformeze noului Regulament (UE) 2016/679 privind protecţia si prelucrarea datelor cu caracter personal.

Întrebările la care ne propunem să răspundem sunt acele pe care majoritatea dintre dumneavoastră deja le conștientizați ca incertitudini în noul context legislativ european:

Cum va afecta noul GDPR sectorul agroalimentar și cum pot fermierii să se asigure că îl implementează corect? 
Care sunt datele cu caracter personal procesate de către fermieri, companii agricole, industria agroalimentară și instituțiile din sectorul agroalimentar ?
Ce solutii agrostrategice trebuie implementate pentru conformitatea GDPR?

Așadar, stimati fermieri, puteți avea date cu caracter personal despre angajați și clienți, dar și potențiali contractanți, lucrători temporari în agricultură, studenți practicieni, furnizori, clienți, vecini, arendași, agenți de licitație și agenți furnizori de input-uri agricole.
Trebuie avut în vedere că, protecția datelor cu caracter personal în sectorul agroalimentar se particularizează printr-o gestionare eficientă și personalizată. Prin urmare, experții Agrointelligence vor consilia fermierii/ întreprinzătorii din sectorul agroalimentar cu privier la punerea în conformitate GDPR, în contextul dezvoltării agriculturii inteligente – SMART DIGITAL FARMING.

Speakerii vor fi cei mai buni juriști, experți în agrointelligence, cyber-agro-security, intelligence agro-economic și business agrointelligence etc. desemnați din cadrul Departamentului de Intelligence și Consultanță în Securitate Privată (departament realizat în parteneriat SISA cu diverse firme de consultanță în securitate privată).

Evenimentul este gândit într-o manieră transparentă și interactivă, fiind structurat sub formă de întrebări și răspunsuri. Pentru detalii despre eveniment, agenda și specialiștii care vor răspunde la întrebări nu trebuie decât să vă înregistrați la adresa de mail  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  .

Vă așteptăm, cu drag!

 

 

 

LANSARE DE CARTE

SECURITATEA ALIMENTARĂ ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ

 

 1L-A-N-S-A-R-E-D-E-C-A-R-T-E

 

COPERTA-SECURITATE-ALIMENTARE-2

 

        Schimbările climatice ce se manifestă din ce în ce mai pregnant, în ultimul timp, la nivel global, influențează în mod semnificativ agricultura, resursele agroalimentare și implicit calitatea vieții umane.

        Prin conținutul său, lucrarea își propune să definească complementaritatea dintre securitatea și siguranța alimentară și dezvoltarea durabilă, în general și a agriculturii, în special, în condițiile sporirii resurselor agroalimentare.

         Utilizând metoda comparației și metoda descriptivă, autorii lucrării își propun să prezinte direcțiile și reglementările juridice ale Uniunii Europene în materie de securitate și siguranță alimentară, prin raportare la legislația internă a României. În vederea acestui demers s-a recurs la consultarea unei literaturi de specialitate, destul de amplă, pentru a se identifica importanța asigurării securității și siguranței alimentare într-un mediu agricol aflat în continuă schimbare la nivel global și care se dorește a fi interconectat la politicile agricole europene.

          Umanitatea se află într-un moment de răscruce în ceea ce privește hrana. Acestei provocări nu i se poate răspunde decât prin preocupări majore privind alocarea inputurilor, investiții financiare corespunzătoare în domeniul agriculturii, științei și tehnologiei ce vizează producția agroalimentară. Dreptul la hrană devine unul din cele mai importante drepturi fundamentale ale omului, regăsindu-se în strânsă relație cu dreptul la viață și securitatea și siguranța alimentară.

          Realizarea acestor deziderate presupune o dublare a eficienței agriculturii prin introducerea de noi specii de plante în cultură, crearea unor noi genotipuri de plante cu rezistență la factorii de stres, prin utilizarea unor noi tehnologii de cultură care să conducă la realizarea unei agriculturi durabile în condițiile schimbărilor climatice evidente. Devine tot mai elocventă necesitatea aplicării unor politici agricole mai eficiente, atât la nivel global, cât și la nivel național, o mai bună cunoaștere a fenomenelor ce asigură liniștea și existența noastră pe planetă, în contextul realizării unei producții agricole și zootehnice sustenabile pentru asigurarea securității și siguranței alimentare.

          În noua paradigmă a globalizării, unde viitorul sistem de informare și expertiză trebuie să corespundă cerințelor speciilor agricole și particularităților ecologice din fiecare zonă agricolă, în contextul unei agriculturi europene, realizarea și funcționarea eficientă a unui sistem integrat și inteligent de consultanță agricolă reprezintă o soluție alternativă și inovativă obligatorie.

          În cuprinsul lucrării se evidențiază necesitatea realizării unei cooperări agricole integrate, și care să aibă ca principal obiectiv asigurarea de hrană sigură și sănătoasă, pentru o populație a globului preconizată a ajunge la cca. 9,3 miliarde la nivelul anului 2050, în condițiile funcționării unui flux informațional multidimensional și pluridisciplinar eficient.

                      Apariția acestei lucrări reprezintă o etapă nouă și eficientă în abordarea multidisciplinară și realizarea unei viziuni bazate pe cunoaștere și informație asupra mediului social, juridic și agro-economic, în care să se înscrie procesul legislativ național cu privire la securitatea și siguranța agroalimentară, unde dreptul la hrană devine element de referință în menținerea ordinii și siguranței publice la nivel național și european.

                          

Prof. dr. ing. Mihai NICOLESCU

                                                                                                VICEPREȘEDINTE

                                                                                 Academia de Științe Agricole și Silvice

                                                                                           „Gheorghe Ionescu - Șișești

 

ȘCOALA DE VARĂ AGROINTELLIGENCE

EDIȚIA I

21-25 IUNIE 2016

 

afis scoala de vara unap sisa

 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” în parteneriat cu Sistemul de Informații al Securității Alimentare (SISA) Agrointelligence organizează, în perioada 21-25 iunie 2016, prima ediţie a Școlii de Vară Agrointelligence, ce va avea ca temă „Securitate și suveranitate agroalimentară în contextul migraţiei şi a conflictelor regionale”. 
Scopul acestei activități este dezbaterea principalelor provocări la adresasecurității agroalimentare din spațiul european și euroatlantic. 
Activitatea își propune promovarea culturii agrostrategice de securitate agroalimentară, furnizarea unui cadru prielnic schimbului de experiență între cercetători și cadre didactice, dar și diseminarea rezultatelor cercetării științifice și dezvoltarea cooperării științifice de la nivel național. Acest demers este cu atât mai necesar în actualul context de securitate internațională, când riscurile și amenințările asupra securității alimentare s-au amplificat și s-au diversificat în contextul migrației și a conflictelor regionale.
Manifestarea îşi propune să ofere un prilej pentru schimbul de idei şi de experienţă referitoare la domeniul menționat şi pentru aprofundarea unor aspecte conexe subiectului, cum ar fi: diplomația agroeconomică, agribusiness și siguranță alimentară, managementul deșeurilor organice, geopolitica resurselor naturale, analiza mediului de securitate socio-economic, crize alimentare contemporane, dezvoltare durabilă, tehnici în analiza de agrointelligence, conflicte regionale și migrația/criza refugiaților cu impact asupra securității alimentare la nivelul Uniunii Europene etc. 
Evenimentul va avea loc la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, în Corpul D, Amfiteatrul „General Ştefan Fălcoianu”, din Șoseaua Panduri nr.68-72, în perioada 21-24 iunie 2016 orele 16.00 – 19.00 şi 25 iunie 2016 orele 09.00 – 12.00.
Cursurile Școlii de Vară Agrointelligence se adresează studenţilor şi masteranzilor din cadrul Universităţii Naționale de Apărare „Carol I”.

Mai multe detaliiaici

CAFENEAUA AGROINTELLIGENCE, EDIȚIA A IV-A

31 MAI 2016

 

cafenea editia a IV a

DEZBATERE AGROSTRATEGICĂ

PRIVIND NOUA STRATEGIE GLOBALĂ A UE

 

CONFERINTA 9 MAI

La iniţiativa AGROINTELLIGENCE SISA, un grup de  experţi, din mediul public-privat, se vor întruni luni, 9 mai 2016, între orele 11-12,în cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice (A.S.A.S.) Gheorghe Ionescu Sisești, în scopul de a analiza și evalua principalele provocări la adresa securității alimentare din spațiul Uniunii Europene.

Cadrul tematic al dezbaterii agrostrategice va fi Securitate, siguranță și suveranitate agroalimentară în viitoarea Strategie Globala a UE.

Activitatea își propune promovarea culturii de securitate, suveranitate și siguranță agroalimentară, furnizarea unui cadru prielnic schimbului de experiență între cercetători și experti, dar și diseminarea raportului agrostrategic cu tema: „Nevoia de securitate agroalimentara in contextul migrației și a conflictelor regionale”, document ce va fi înaintat către Cabinetul Inaltului Reprezentat al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Federica Mogherini

Acest demers este cu atât mai necesar în actualul context în care Cabinetul coordonat de către Dna Federica Mogherini, lucrează deja la proiectul strategic privind Strategia Globala a UE, care va fi lansat în iunie 2016.

Considerăm că,securitatea alimentară a devenit un fenomen complex care trebuie abordat printr-o viziune pluridisciplinară, deoarece poate fi influenţată de o serie de factori care pot varia pe axa temporală în funcţie de regiune, ţară şi grup social.

De asemenea, este important în construirea unei Strategii Globale a UE să se includă și dimensiunea securității alimentare, avându-se în vedere complexitatea sectorului agroalimentar și faptul că, insecuritatea alimentară poate fi determinată de o serie de factori intersectoriali: sociali, agroalimentari, sănătate, educaţie, economie, servicii publice, mediu etc. 

AGROINTELLIGENCE SISA ORGANIZEAZĂ A III - A EDITIE DIN PROGRAMUL

"CAFENEAUA AGROINTELLIGENCE"

 

CAFENEA EDITIA A III A

 

Agrointelligence SISA și Confederația Asociațiilor Țărănești din România (CATAR) vă invită la o dezbatere agrostrategică pe tema:

 

Comerț agroalimentar echitabil în România în contextul nemodificării L321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

 

România trebuie să implementeze un număr de măsuri, astfel încât să se conformeze cerinţelor europene cu privire la combaterea cauzelor structurale ale insecurității alimentare și răspund unor noi provocări :
- Securitatea alimentară a Consumatorului rămâne o provocare globală care se referă la disponibilitatea alimentelor şi la accesul oamenilor, uşor, la acestea. Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte 3 problematici ale securităţii alimentare:
• Disponibilitate – cantitate suficienta;
• Acces – sa existe suficiente resurse (economice si fizice) pentru a avea alimentele 
corespunzatoare dietei individuale;
• Utilizare – de a fi avea suficiente informatii despre nutritie, apa si igiena corespunzatoare.
• Stabilitate primelor 3 conditii. 
Securitatea şi Siguranţa alimentară a Consumatorului prin legislație alimentară, asigurând piața internă și protejarea sănătății umane , problemă publică din ce în ce mai importantă :
• Îmbolnăvirile legate de alimente, de obicei de natura infecţioasă sau toxică, cauzate de agenţi ingeraţi din alimente;
• Magnitudinea acestor îmbolnăviri: cât de mult sunt răspândite în populaţie şi crează probleme de săntate publică atât în ţările dezvoltate cât şi în cele în curs de dezvoltare;
• Incidenţa globală a îmbolnăvirilor cauzate de alimente este dificil de estimat, totuşi în 2005, 1.8 mil. oameni au murit din cauza bolii diareice care, este cauzata în cea mai mare masură, de alimente şi apa de băut. La sugari şi copiii mici, diareia este cauzata de malnutriţie;
• În ţările industrializate, procentul de populaţie suferind de îmbolnăviri cauzate de alimentaţie este de până la 30%;
• În SUA, sunt raportate anual, în jur de 76 mil. cazuri de îmbolnăviri din cauza alimentelor, 325.000 de spitalizări şi 5.000 morţi.

 

Prin organizarea acestei cafenele agrostrategice propunem adoptarea prezentului proiect de Lege cadru privind modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare pentru a face faţă celei mai mari provocări ale legumiculturii româneşti din mileniul III, şi anume, importurile, printr-un cadru precis şi organizat, şi neapărat susţinut material de către Guvern pentru transformarea gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole familiale cu caracter comercial, formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul rural, ţinand cont de contextul socio-economic general din zona rurală intrucat Romania are cea mai mare civilizație rurală autentică, vie, din Europa, lucrul care ne definește, îmbinând trei componente esenţiale pentru dezvoltarea şi conservarea satului românesc(capacitate, tradiţie si potențial).

 

Evenimentul va avea loc in Comuna Vidra, Judetul Ilfov (locatie Primaria Vidra), deoarece Agrointelligence SISA isi propune sa consulte si producatorii vis-a-vis de riscurile cu care se confrunta in sectorul agroalimentar. Ne propunem sa venim cu solutii agrostrategice adaptate pe nevoile acestora.

 

Inscrierile:
Echipa Agrointelligence SISA 
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
0723629871

 

 

AGROINTELLIGENCE SISA ORGANIZEAZĂ A II - A EDITIE DIN PROGRAMUL

"CAFENEAUA AGROINTELLIGENCE"

 

 


cafenea martie refacutcafenea martie invitati

 

Sistemul de Informații pe Securitatea Agroalimentară organizează miercuri, 30 martie 2016, o nouă ediție din programul CAFENEAUA AGROINTELLIGENCE.
Tema programului va fi SUVERANITATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ ÎN ROMÂNIA, unde experți de renume din sectorul agroalimentar, analiști de intelligence, agro-economiști, sociologici și juriști vor dezbate subiectul insecurității agroalimentare la nivel național din perspectiva accesului la o hrană sigură și sănătoasă.
Obiectivul programului este găsirea de soluții socio-agro-eco-bioeconomice eficiente în contextul vulnerabilităților și amenințărilor asupra sectorului agroalimentar, unde industria autohtonă a laptelui se confruntă deja cu o criză de comunicare și comercializare la nivel național și european.

Cafeneaua Agrointelligence implică un schimb informaţional, dincolo de interesele politice şi economice, deoarece scopul acesteia este găsirea de soluții integrate pentru creşterea productivităţii autohtone, dezvoltarea mediului socio-economic, anticipare şi viziune agrostrategică pe termen lung.
Fiind un centru de analiză pe securitatea agroalimentară, SISA își propune în cadrul acestui brainstorming agrostrategic să OBSERVE, să EVALUEZE și să ANALIZEZE factorii de insecuritate agroalimentară care aduc atingere suveranității și siguranței alimentare din România. De asemenea, ne propunem să identificăm noi direcții agrostrategice cu focalizare pe valorile şi interesele socio-economice, atât la nivel individual, familial cât și colectiv. Securitatea alimentară se confruntă în prezent cu provocări demografice, ecologice și limitarea accesului la resursele naturale, ceea ce antrenează disfuncționalități în asigurarea necesarului de hrană suficientă și sănătoasă.
Suveranitatea alimentară se traduce prin dreptul populației de a-şi defini propria politică alimentară, agricolă, teritorială şi forţa de muncă din acest sector din perspectivă pluridimensională: ecologică, socială, economică şi culturală. Aceasta include dreptul la hrană şi la producerea de alimente suficiente, adică toată populaţia să aibă dreptul la o hrană sănătoasă, autohtonă şi hrănitoare, dar şi la resurse de producţie alimentară pentru asigurarea bunăstării sociale.
Prin urmare, direcțiile de analiză vor fi focalizate pe indicatorii de monitorizare ai suveranității și siguranței alimentare, elemente complementare ale securității agroalimentare:
- Suveranitatea agrocomercială a României în contextul globalizării comerțului
- Asigurarea respectării drepturilor omului într-o lume guvernată de libertăți economice
- Rolul și libertatea mass-mediei în furnizarea de informații utile și relevante asupra factorilor de insecuritate agroalimentară
- Prioritatea producţiei agricole locale în asigurarea necesarului de alimente sigure și sănătoase la nivel local, regional și național
- Păstrarea accesului micilor fermieri la terenuri, resursele de apă, input-uri agricole și resurse financiare agricole. 
- Conservarea biodiversității în contextul dezvoltării agro-industriale
- Modificările genetice și reformele agrare pentru menținerea stabilității și utilității agroalimentare 
- Impactul investițiilor agroalimentare cu capital străin asupra suveranității și siguranței alimentare la nivel național
- Dreptul la informație și cunoaștere din perspectiva nivelului de participare al populației la dezbateri agrostrategice
- Dreptul României de a se proteja contra importurilor agroalimentare la preţuri mult prea scăzute raportate la costul de producție intern

În concluzie, în cadrul acestui brainstorming agrostrategic se vor utiliza noi concepte și metode de monitorizare și evaluare a riscurilor de insecuritate agroalimentară. Obiectivul programului este crearea unei analize de tip agrointelligence asupra sistemelor agroalimentare din România din perspectiva dezvoltării durabile la nivel național și european, deoarece scopul nostru este identificarea de soluții geo-agro-bio-economice integrate în noul context globalizat. În opinia noastră, noi modele agro-economice durabile pe plan social şi economic sunt necesare pentru conservarea agro-ecosistemelor, atât pentru generaţia contemporană, cât şi pentru viitoarea societate.

Evenimentul va avea loc la Restaurantul Voievodal, Str. Bucuresti-Ploiesti (vis-a-vis de sediul Antena 3 din Baneasa), nr. 10, miercuri 30 martie, intre orele 17-19.

Va asteptam, cu drag!

Echipa Agrointellignce SISA


SISTEMUL DE INFORMAȚII PE SECURITATEA AGROALIMENTARĂ (SISA)

ORGANIZEAZĂ PRIMA CAFENEA AGROINTELLIGENCE

 

Afis finaaaal cafenea

Sistemul de Informații pe Securitatea Agroalimentară (SISA) dă startul la prima CAFENEA AGROINTELLIGENCE, conform anunțului făcut în prima parte a lunii ianuarie.

Programul va pune în discuție subiectul NIVELUL DE (IN)SECURITATE AGROALIMENTARĂ ÎN FOSTELE STATE COMUNISTE, temă ce în prezent se află în dezbatere, în cadrul primulului brainstorming online pe securitatea agroalimentară, organizat de același grup de analiză- Agrointelligence SISA.

Având în vedere complexitatea subiectului și dorința de a crea o analiză obiectivă printr-o abordare pluridimensională/pluridisciplinară, în cadrul programului vor participa o serie de experți de renume din diferite domenii și cu o experiență vastă atât ca analiști de intelligence sau ca factori decizionali.  

Ne propunem o dezbatere strategică pe subiectul vizat, deoarece metoda expertului devine o soluție în acest sens, pentru identificarea acelor problematici interdisciplinare: geo-politice, geo-economice, socio-economice, ecologice, agro-juridice etc.

De ce am ales să extindem analiza si asupra fostelor state comuniste? Considerăm că, riscurile de in/securitate agroalimentară la nivel național, pot fi pe deplin sesizate printr-o abordare comparativă, dar în același timp sincronică și diacronică a aspetelor invederate.

Scopul acestui program este de a integra informațiile relevante și utile pentru a produce cunoaștere și a crea un cadru strategic de soluții pentru mediul decizional în ceea ce privește prevenirea și combaterea insecurității agroalimentare la nivel de UE.

Ipotezele se vor construi plecând de la situația înainte și după anii ’90, unde se vor identifica problemele comune ale celorlalte state foste comuniste vs. situația din România, fiecare expert venind cu viziunea proprie asupra problematicii.

În speranța că Agrointelligence SISA vă este alături, și de această dată, în transmiterea de cunoaștere și informație din sectorul agroalimentar, vă invităm începând de azi să vă înscrieți online pentru CAFENEAUA AGROINTELLIGENCE, conform informațiilor din afișul atașat. Înscrierile se fac până la data de 12.02.2016 la adresa de mail menționată anterior pentru buna desfășurare a evenimentului.

Va mulțumim!

Echipa Agrointelligence SISA

 

 

 

 

 

AFIS BRAINSTORMING STATELE COMUNISTE

 

Agrointelligence SISA organizează primul brainstorming online pe securitatea agroalimentara, cu privire la fostele state comuniste din UE. Metoda expertului alături de alte tehnici integrate de agrointelligence vor furniza analize particularizate pentru fiecare stat aflat înainte de anii 90 sub stăpânirea URSS-ului. Noutatea pe care o aduce Agrointelligence SISA constă în implicarea tuturor celor interesați de domeniul securității agroalimentară în finalizarea unor astfel de analize strategice.

Competitiv agrointelligence devine o nouă paradigmă a globalizării în noua eră informațională, unde analiza din sectorul agroalimentar devine și un produs de intelligence al rețelelor sociale orientate pe expertiză și informare în domeniu.

De asemenea, Agrointelligence SISA va organiza periodic pentru dvs, începând de la 1 februarie 2016, CAFENEAUA AGROINTELLIGENCE”, unde invitați speciali/experți din sectorul agroalimentar și geo-economic vor furniza informații și cunoaștere pe subiectele propuse spre analiză. Calendarul pentru CAFENEAUA AGROINTELLIGENCE” va apărea în perioada următoare pe site-ul oficial la sectiunea EVENIMENTE.

Site-ul oficial www.sisa.ro va publica periodic calendarul întâlnirilor și alte informații utile pentru participarea dvs atât la brainstormingul online, dar și la cafenelele anunțate anterior.

 

 

 eveniment

LANSARE DE CARTE PE SECURITATEA AGROALIMENTARĂ

 

Pe 25 noiembrie 2015, Agrointelligence SISA organizează lansarea primei carti in domeniul AGROINTELLIGENCE. Evenimentul se va desfașura la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, corp A, et. 1, sala 37. Autoarea Neacșu Steluța Mădălina, fondatoarea Sistemului de Informații pe Securitatea Alimentară, va susține o dezbatere pe securitatea alimentară și va particulariza TEHNICILE DE ANALIZĂ ÎN AGROINTELLIGENCE în noua paradigmă globalizată, unde noțiunea de intelligence economic devine complementară cu noțiunea de agrointelligence.

În cadrul evenimentului vor lua parte specialiști în studii strategice și de securitate pentru a contura importanța acestei publicații in contextul actual al globalizării, unde informația strategică devine putere și sursă de cunoaștere integrată. Cartea este prefațată de Dnul General Teodor Frunzeti, coordonatorul Colecției Studii Strategice și de Securitate din cadrul Editurii Institutul European, unde cartea a fost editată și tipărită.

Volumul îşi propune să analizeze gradul de securitate/insecuritate alimentară din România şi spatiul euro-atlantic, prin identificarea riscurilor şi ameninţărilor de la nivel naţional, regional şi global, avându-se în vedere fenomenul globalizării, în care cooperarea multidimensională a statelor membre, din care şi România face parte, implică o securitate integrată la nivel internaţional.
Obiectivul general al acestui proces de judecare, măsurare, estimare şi apreciere a gradului de securitate alimentară constă în înţelegerea factorilor declanşatori ai insecurităţii alimentare şi propune soluţii în vederea elaborării unei strategii sectoriale de securitate alimentară, care s-ar putea integra într-o strategie naţională de securitate economică. Prin urmare, această evaluare a securităţii alimentare devine imperativă, în scopul anticipării unor eventuale crize alimentare sau al monitorizării duratei unei situaţii de insecuritate alimentare deja existentă.
Pe parcursul expunerii s-a încercat definirea şi înţelegerea termenului de agrointelligence în strânsă relaţie cu noţiunea de intelligence economic, deoarece ambele concepte devin complementare în noua paradigmă globalizată, oferind, aşadar, o viziune operaţională şi strategică asupra sectorului agro-economic.
Prin urmare, prin acest ghid de evaluare a securităţii alimentare, s-a urmărit furnizarea de metode şi instrumente de analiză strategică, definite pe parcursul lucrării sub denumirea de tehnici de analiză în agrointelligence. De asemenea, definirea unor concepte, criterii pentru determinarea şi promovarea intereselor strategice, devin valoroase, extrem de utile, deoarece au ca finalitate delimitarea unei culturi a securităţii alimentare, în actualul context globalizat, în care informaţia devine putere.
Conceptul de agrointelligence ca parte integrată în paradigma noţiunii de intelligence economic, include patru direcţii strategice: înţelegerea şi anticiparea mediului extern, prevenirea riscurilor, estimarea gradului de insecuritate agroalimentară la nivel global sau regional, şi nu în ultimul rând, conştientizarea gradului de securitate prin cunoaştere şi informaţie. S-au luat în considerare, în cadrul acestor propuneri de analize strategice, gradul de sărăcie, disponibilitatea şi accesul la hrană, nivelul şomajului sau, chiar, gradul de insecuritate cibernetică, care ar putea dezechilibra şi modifica datele din sectorul geo-eco-bio-agroeconomic la toate nivelele sale.

 

AGROINTELLIGENCE SISA PARTICIPA LA CONGRESUL INTERNATIONAL A.I.E.L.F, EDITIA 59, LA PARIS PE 20 MAI 2015

AGROINTELLIGENCE SISA, participa alaturi de ACADEMIA ROMANA la "Al 59-lea Congres International al Asociatiei Internationale a Economistilor de Limba Franceza -AIELF", la Paris, Universitatea Pantheon, pe 20 mai 2015, Amfiteatrul III, sedinta 5 pe tema "Noile semnificatii ale bio-economiei in cadrul strategiei europene Orizont 2020-2030".
Dnul Acad. Alexandru T. Bogdan, Membru al Academiei Oamenilor de stiinta din Romania va fi alaturi de SISA in promovarea la nivel international a programului Sistemul de Informatii in BIO-ECONOMIE, ECO-ECONOMIE, GEO-ECONOMIE pe securitatea agroalimentara"

AROINTELLIGENCE SISA reprezinta Romania in lupta contra insecuritatii agroalimentare si propune solutii inovative in combaterea si prevenirea acesteia in noul context BIO-ECONOMIC, ECO-ECONOMIC, GEO-ECONOMIC.

POSTER SISA PARIS

 

 

?>

Termeni si Conditii