Romanian Dutch English French German Italian Spanish

Diplomație Preventivă, Dialog Social și Medierea Conflictelor în Sectorul Agroalimentar

Provocările secolului XXI se resimt pe toate segmentele vieții. Ne aflăm ȋn plin proces de transformare.

Începând cu schimbările climatice care deja au un impact din ce ȋn ce mai mare asupra securității alimentare și continuând cu creșterea populației globale, dar și a presiunii asupra resurselor naturale, observăm că toate acestea au implicații deosebite asupra agriculturii, a zonelor rurale şi a fermierilor.

Dintotdeauna și ȋntotdeauna, sectorul alimentar a fost și va fi unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei, dar și unul vital.

Venind ȋn sprijinul celor implicați ȋn sectorul agroalimentar, SISA a dezvoltat un Departament de Diplomatie Preventiva, Dialog Social si Mediere a conflictelor ce pot apărea ȋn acest domeniu.

Un mediator autorizat vă va sta la dispoziție sprijinindu-vă ȋn găsirea solutiilor optime în vederea rezolvarii oricăror conflicte ȋntre fermieri, ȋntre aceștia și instituțiile de resort, dar si administratia publica,atât la nivel național, cât și la nivel european.

Obiectivele și metodele de lucru ale departamentului:

  • Consultarea și medierea intereselor principalilor actori publici și privați din sectorul agroalimentar, cu accent pe analiza și rezolvarea conflictelor deja existente și în scopul prevenirii altor divergențe care să afecteze structura, funcționarea și eficiența acestei infrastructuri critice
  • Folosirea pârghiilor comunicării a parteneriatului social și a celui public-privat, cu aplicarea principiilor dialogului civic și social
  • Dezvoltarea și aplicarea conceptului de diplomație preventivă în relațiile cu actori din sfera externă (elemente de extraneitate) prin implicarea cooperării publice și private
  • Crearea și consolidarea unui sistem de mediere cu scop de prevenire și rezolvare pe cale amiabilă, a conflictelor, previzibile sau aflate în curs, între actorii specifici sistemului agroalimentar, sau între aceștia și societatea civilă
  • Promovarea activității de mediere și organizarea de evenimente în mediul de afaceri din Romania
  • Inițierea și derularea de proiecte ȋn vederea introducerii ȋn practica curentă a medierii ca metodă de rezolvare a disputelorȋn domeniul comercial și civil;
  • Inițierea și susținerea schimburilor de experiență, la nivel național și internațional, cu organizații cu preocupări ȋn domeniu
  • Utilizarea metodelor de rezolvare alternativă a disputelor (system design), cum ar fi: diagnoza cauzelor profunde ale conflictelor/disputelor; analiza priorităților/nevoilor instituției

Activitatea concretă de mediere a Departamentului din cadrul SISA se realizează de către mediatori autorizați  ȋn conformitate cu reglementările Consiliului de mediere.

In ceea ce privește costurile medierii, se urmărește asigurarea unei largi accesibilități a tuturorcategoriilor de solicitanți și  situarea acestor costuri sub cele ale instanțelor sau cele arbitrale, cu respectarea prevederilor art. 25 si art. 45 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

 

 

 

?>

Termeni si Conditii