Romanian Dutch English French German Italian Spanish

Analiza

thumb           thumb 442

A face o evaluare a SECURITĂȚII ALIMENTARE înseamnă a analiza prin ce mijloace indivizii se străduiesc a-și garanta propria securitate alimentară, și în ce măsură ei reușesc să o atingă.Prin urmare, în abordarea unei analize pe securitatea alimentara se vor aplica mai multe metode de cercetare, precum : analiza comparată, sinteza, deducția și inducția, dar și analiza de conținut.

Securitatea alimentară se definește ca fiind acea stare de fapt, în care un individ, o gospodarie, o comunitate, o regiune sau o națiune au posibilitatea materială și economică de a cumpăra, produce, obține sau consuma o hrană suficientă, sănătoasă si nutritivă și care răspunde nevoilor și preferințelor sale, astfel permițându-i individului să fie activ. Prin urmare, securitatea alimentară se definește prin patru factori esențiali: disponibilitatea, accesibilitatea, utilitatea și stabilitatea hranei.

 Intrebări pentru evaluarea securității alimentare :

 • Care sunt diferitele categorii de subzistență și prin ce se caracterizează acestea?
 • Cum își procură hrana aceste comunități luându-se în considerare ultimul an normal și să se analizeze dpv procentual fiecare categorie.
 • Stabilirea unui calendar sezonier pentru fiecare categorie de subzistență în funcție de variațiile sezoniere vs sursele de hrană.
 • Evaluarea ultimilor 5-10 ani dpv al evoluției securității alimentare de la un an la altul prin vizarea anilor în "buni"/"răi".
 • Identificarea acelor sectoare/regiuni/ comunități, care prezintă anumite beneficii: stocuri de alimente, economii, investiții, echipamente
 • Pe o perioadă de o saptămână sau o lună, în ce constă cheltuielile gospodărești și de unde provin resursele acestea(capitalul de achiziție)
 • Care sunt prețurile și disponibilitatea produselor alimentare de baza în perioada normală.
 • Înainte de criză, care era consumul pe cap de locuitor raportat la disponibilitatea de alimente?

Informatii necesare pentru evaluarea securității alimentare :

 • Care sunt mijloacele de trai ale indivizilor?
 • Cum iși satisfac nevoile alimentare?
 • De ce resurse dispun ei?
 • Cine are acces la astfel de resurse și în ce moment?
 • Prin ce se diferențiază o situație normală de o situație de criză?
 • Pot ieși oamenii dintr-o astfel de criză fără intervenția statului?
 • Si daca nu, ce fel de strategie ar trebui să adopte statul?

 Din punct de vedere structural, evaluarea gradului de securitate/insecuritate alimentară presupune parcurgerea a 3 etape, în scopul dispunerii de toate informațiile necesare înainte de a trece la etapa de analiză propriu-zisă și, apoi, generarea de concluzii finale: planificarea, colectarea de informații, analiza propriu-zisă(conform figurii de mai jos).

 00003

 

?>

Termeni si Conditii