Romanian Dutch English French German Italian Spanish
 • Intelligence economic și Diplomație Agroalimentară

    SCOP Perfecționarea sistemului de securitate alimentară pornind de la realitățile actuale, având la bază identificarea și propunerea acțiunilor și măsurilor profilactice, prin paradigma preventivă de intervenție proactivă, parteneriat social vezi mai mult
 • Agricultură durabilă

    Secolul XXI se caracterizează prin dezvoltarea știintelor agricole si biologice, care contribuie în mare masură la asigurare hranei, adică menținerea unei securități alimentare echilibrate. Mai nou, atât în țara vezi mai mult
 • Agrometeorologie

  Schimbările climatice afectează în mod direct capacitatea productivă a fermierilor din întreaga lume. Deși securitatea alimentară este influențată de o serie de factori, probabil, nici una nu este mai imprevizibilă vezi mai mult
 • Securitate ecologică

  Solul constituie un sistem viu și o resursă inepuizabilă de producție atât timp cât utilizarea și protecția durabilă a resurselor acestuia se realizează după anumite principii stiințifice. In prezent, acesta vezi mai mult
 • Agrotehnologii performante

  Obținerea unor producții constante, de calitate și profitabile presupune adaptarea agriculturii la factorii externi și interni, prin folosirea unor tehnologii adaptate în permanență la schimbările climatice și în concordanță cu vezi mai mult
 • Biotehnologii agricole

  Departamentul de AGROGENETICĂ, din cadrul SISA, vizează fuziunea dintre genetică si agronomie, o prioritate strategică a secolului XXI, care va conduce la o diversificare a culturilor și o îmbunătățire a vezi mai mult
 • Managementul dăunătorilor în Agricultura Durabilă

  Combaterea dăunătorilor în agricultura ecologică se bazează pe măsuri preventive, completate de un control direct sau reactiv, avându-se în vederea impactul negativ asupra randamentului economic. Departamentul de ENTOMOLOGIE din cadrul vezi mai mult
 • Zootehnie & Piscicultura

  Departamentul de ZOOTEHNIE &PISCICULTURĂ pune la dispoziția beneficiarilor un sistem deschis de informații despre evoluția producției de animale și piscicultura din România, analize cu privire la natura, apariția, compoziția chimică, vezi mai mult
 • Siguranță alimentară

  Printr-o extindere a domeniului de aplicare, SISA își propune și o abordare sistematică a datelor nutriționale prin încorporarea lor în analize integrate pe securitatea alimentară. Acest efort implică patru activități vezi mai mult
 • Securitate socială

  Analiza mijloacelor de trai este o piatră de temelie în construirea unei analize pe securitatea alimentară. SISA își propune să identifice prin examinarea mijloacelor de trai, care este modul în vezi mai mult
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Breaking News

 • PROBLEMĂ DE SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ ÎN CSAT: Asigurarea securității urbane prin sisteme agroalimentare reziliente +

    Pentru a ne pregăti strategic pentru impactul schimbărilor climatice și gestionarea eficientă a dezastrelor naturale grave (ex. cutremure, inundații, vezi mai mult
 • Conferința ”Sectorul agroalimentar față-n față cu Re-Acțiunea GDPR” +

  INVITAȚIE CONFERINȚĂ « Sectorul agroalimentar față-n față cu Re-Acțiunea GDPR » Dragi prieteni, Intrarea în vigoare a GDPR pe 25 mai 2018 vezi mai mult
 • SISA A TRIMIS ÎNCĂ UN RAPORT AGROSTRATEGIC CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ +

  Un răspuns al grupului de analiză agrostrategică Agrointelligence – Sistemul de informații al Securității Alimentare (SISA) la Comunicarea Comisiei Europene către vezi mai mult
 • ANALIZA AGRO-GEO-STRATEGICĂ:REORGANIZAREA CERCETĂRII AGRICOLE DIN ROMÂNIA +

  ANALIZĂ AGROSTRATEGICĂ PRIVIND  REORGANIZAREA CERCETĂRII AGRICOLE DIN ROMÂNIA PRIN MODIFICAREA LEGII NR. 45/2009 ȘI ÎNFIINȚAREA UNEI AGENȚII NAȚIONALE PENTRU MANAGEMENTUL vezi mai mult
 • AGROINTELLIGENCE SISA la Conferința AGROSTANDARD Ediția a XI- a, 17 iunie 2016 +

    AGROINTELLIGENCE SISA la Conferința AGROSTANDARD Ediția a XI- a, 17 iunie 2016         AGROINTELLIGENCE SISA a participat vezi mai mult
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

SISA A TRIMIS ÎNCĂ UN RAPORT AGROSTRATEGIC CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ

Un răspuns al grupului de analiză agrostrategică Agrointelligence – Sistemul de informații al Securității Alimentare (SISA) la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu din data de 6.4.2016/JOIN(2016) 18 final

 

Grupul de analiza, Agrointelligence SISA a mai contribuit cu inca un RAPORT AGROSTRATEGIC pt UE in materie de securitate alimentara. Raportul contine 20 pag si a fost trimis astazi, 19 septembrie 2016, catre Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Federica Mogherini.

Documentul are scopul de a facilita o abordare integrată asupra securității alimentare, document ce ar putea deveni util factorilor decizionali de la nivelul UE dar, și Administrației Publice din România, prin colaborare cu statele membre, în vederea contracarării amenințărilor hibride. În acest sens se impune crearea de sinergii în binomul parteneriatului public-privat între toate instrumentele relevante și încurajarea unei cooperări strânse între toți actorii adiacenți sectorului de securitate agroalimentară de la nivelul Uniunii Europene.

Această comunicare agrostrategică ar putea veni în completarea mai multor documente strategice, adoptate și emise de UE - Agenda Europeană privind securitatea, viitoarea Strategie Globală a UE privind politica externă și de securitate, precum și viitorul Plan de acțiune european în domeniul apărării, Strategia de securitate cibernetică a UE, Strategia pentru securitate energetică, Strategia Uniunii Europene în materie de securitate maritimă – întrucât factorii declanșatori ai insecurității alimentare converg multidimensional și intersistemic, aceștia putându-se traduce prin pericole la adresa amenințărilor hibride.

Raportul agrostrategic prezintă 10 acțiuni menite să contribuie la prevenirea și contracararea amenințărilor hibride adiacente sectorului agroalimentar și la consolidarea rezilienței la nivelul UE și la nivel național, precum și a rezilienței partenerilor în materie de securitate alimentară. Plecând de la premisa că accentul s-a pus pe îmbunățirea gradului de conștientizare al culturii de securitate agroalimentară în contextul amenințărilor hibride, s-a propus instituirea unor mecanisme specializate pentru schimbul de informații cu statele membre și coordonarea capacității UE de a furniza comunicări agrostrategice. Au fost conturate, de asemenea, acțiuni pentru consolidarea rezilienței în domenii precum securitate agro-cibernetică, infrastructură critică agroalimentară, protejarea sistemului agro-financiar de utilizările ilicite, precum și eforturile de combatere a bioterorismului și a radicalizării prin încălcarea dreptului la hrană. În fiecare din aceste domenii sa accentuat nevoia de consolidare a eforturilor în materie legislativă/judiciară și din punct de vedere al strategiilor de securitate pentru fiecare sector. 

În ceea ce privește prevenirea, răspunsul și restabilirea în urma amenințărilor hibride, s-a propus luarea în considerare a clauzei de solidaritate prevăzute de art. 222 din TFUE și a art. 42 ali.(7) din TUE în ceea ce privește un atac hibrid de mare amploare și grav. S-a adus ca soluție alternativă și integrată luarea unor decizii agrostrategice prin stabilirea unui protocol operațional comun.
În ultimă etapă, s-a propus intensificarea cooperării agrostrategice și a coordonării între UE și NATO în eforturile de a preveni și combate o eventuală criză agroalimentară, ca efect al vreunei amenințări cu caracter hibrid.
Apreciem că, deși susținători ai politicilor europene în materie pentru o îmbunătățire a cărora le dăm prin prezentul demers sunt determinante, ele nu își pot atinge obiectivele decât prin implementarea efectivă la nivelul statelor membre. Acest demers nu poate fi decât unul corelat, care să aibă în vedere existența și conectarea tuturor actorilor statali care să asigure translarea directivelor în domeniul aplicat.
Grupul de analiză, Agrointelligence SISA, își exprimă maximul interes și disponibilitate de a participa la construcția conceptuală și la dezvoltările constructive a celulei de fuziune agrostrategice, atât la nivelul instituțiilor europene, cât și la implementarea efectivă a acestora la nivelul statelor membre și implicit în cadrul instituțional românesc a celor enunțate mai s

ROMANIA An Answer of the Agro Strategic Analysis Group Agrointelligence SISA Romania-page-001ROMANIA An Answer of the Agro Strategic Analysis Group Agrointelligence SISA Romania-page-002

****DOCUMENTUL COMPLET ESTE PROTEJAT PRIN LEGEA DREPTURILOR DE AUTOR.

Documentul in forma integrala (20 pag) apartine, prin legea drepturilor de autor, grupului de analiza agrostrategica AGROINTELLIGENCE SISA. 
In vederea consultarii acestuia, va rog sa contactati grupul de analiza AGROINTELLIGENCE SISA la adresa de email office@sisa.ro/tel: 0723629871

 

?>

Termeni si Conditii