Romanian Dutch English French German Italian Spanish

Scenarii de evolutie

Ce este scenariul de evoluție?

Utilizată frecvent de către manageri, factorii de decizie și cercetători din diferite domenii, scenariul de evoluție este o metodă de analiză,  care are ca scop prognozarea evenimentele viitoare. Ea se bazează pe analiza unei situații incerte plecând de la ipoteze certe, unde prin metoda deductivă și inductivă se pot crea  soluții probabile. În esența sa, scenariul de evoluție este o ipoteză construită pe sintagma "dacă -  atunci", care câștigă rigoare doar printr-o analiză de intelligence.

De ce să se utilizeze această metodologie?

Scenariul de evoluție se bazează pe o structură logică în procesul analitic. Această metodă are rolul de a reduce încrederea exagerată în opinia unui expert sau de a împiedica crearea unor proiecții prea simple despre ceea ce se va putea întâmpla. Pentru a reduce la minim incertitudinea și  a crește fiabilitatea analizei, SISA propune utilizarea unei metodologii de analiză cunoscută sub numele de SCENARIU DE EVOLUȚIE.

În orice țară, securitatea alimentară depinde de resursa de apa(ploi, irigatii), volatilitatea prețurilor la produsele de bază, cererea de muncă sezonieră, producția alimentară, asistența din partea Guvernului(stabilitatea politicilor si ajutorul financiar), conflictele regionale, toate acestea fiind doar câteva din tendintele care influențează securitatea alimentară. Având în vedere această complexitate, este imposibil de prognozat cu o precizie perfectă o insecuritate alimentară.

Analiștii construiesc scenariul pentru a estima constant rezultatele cu privire la echilibrul securității alimentare. Folosind un proces de nouă etape, în care se evaluează situația actuală a securității din zonele de interes/vulnerabile la insecuritate alimentară, ei fac presupuneri cu privire la evoluția securității agroalimentare și ia în considerare modul în care aceste ipoteze ar putea afecta accesibilitatea la hrană și disponibilitatea acesteia. Apoi, bazată pe convergența de probe, ei determină cel mai probabil scenariu și clasifică nivelul așteptat de insecuritate alimentară, dupa care identifică evenimentele “surpriză” ce ar putea modifica rezultatul, ce urmează a fi comunicat către beneficiari. Aceste scenarii de evoluție formează baza revistei de rapoarte, emisă saptamanal și lunar, placând de la alertele expertilor în domeniu.

 

?>

Termeni si Conditii