Romanian Dutch English French German Italian Spanish

Intelligence economic și Diplomație Agroalimentară

agrocomertagroeconomie

 

SCOP

Perfecționarea sistemului de securitate alimentară pornind de la realitățile actuale, având la bază identificarea și propunerea acțiunilor și măsurilor profilactice, prin paradigma preventivă de intervenție proactivă, parteneriat social și bună guvernare.

OBIECTIVE

  1. Evaluarea domeniului securității agroalimentare, urmare a unui proces de documentare, analiză și interpretare în scopul identificării vulnerabilităților, incoerențelor și deficiențelor acestuia
  2. Analiza comparată cu sisteme ale unor țări europene având termeni structurali apropiați celui de referință
  3. Îmbunătățirea documentelor strategice și instrumentelor de planificare prin prevederea și propunerea de acțiuni și măsuri necesare, oportune și realiste pentru securitatea agroalimentară la nivel național, european și global.
  4. Crearea, promovarea și participarea la implementarea și validarea unor politici publice coerente în concordanță cu directivele europene și strategia națională, îmbunătățită, în domeniul securității alimentare
  5. Conștientizarea populației și actorilor implicați, în legătură cu exigențele și implicațiile privind securitatea alimentară, sănătatea publică și mediul, prin acțiuni de consultanță, informare publică, seminarii, conferințe etc.

 

METODE ȘI TEHNICI DE LUCRU UTILIZATE

  1. Analiza informațiilor, care rezidă în folosirea metodelor științifice de culegere, prelucrare și evaluare a datelor referitoare la obiectivele ce interesează sistemul agroalimentar
  2. Expertiza de specialitate în domeniul securității agroalimentare și subsecvente acestuia
  3. Diseminarea rezultatelor către mediul public și privat prin rapoarte, comunicări sau în interiorul activităților de consultanță

 

GRUPUL ȚINTĂ

-       Instituțiile publice cu precădere în domeniul agroalimentar

-       Instituțiile private cu domeniul de activitate și sistemul agro-economic

-       Cetățenii și oricare altă persoană fizică sau juridică interesată

 

CUM LUCRĂM

Analiza piețelor agroalimentare devine o necesitate pentru beneficiarii interesați de tendințele schimburilor comerciale din acest sector, deoarece prin avertizări timpurii asupra modificărilor, ce pot interveni la nivel agroeconomic, ei pot diversifica producția, suplimenta stocurile sau gestiona vulnerabilitățile financiare.

Ei pot fi, de asemenea, interesați de acest flux comercial în scopul de a-și optimiza profitul și crește randamentul, în contextul volatilității crescute a prețurilor, accentuarea speculațiilor de piața și creșterea tendinței de monopol de la nivelul pieței agroalimentare.

Agrointelligence SISA  efectuează analize periodice a factorilor macro/microeconomici, deoarece scopul ei este de a menține echilibrul securității alimentare prin culegerea de date, analize si informarea, în cele din urma, a beneficiarilor.

Pentru fiecare regiune, specialiști și analiști creează produse de informare la nivel local, analizează schimburile comerciale dintre consumatori și producători, prin rapoarte periodice, care au la bază informații obiective și accesibile tuturor și care sunt publicate apoi pe acest site și distribuite, la cerere, prin abonamente.

În plus, specialiștii noștri colaborează cu analiști pe securitatea alimentară pentru a integra ipotezele specialiștilor în scopul construirii de avertizări timpurii. Așa cum se poate deduce, SISA poate crea scenarii de evoluție despre preț folosind diverse metodologii de analiză, unde datele istorice se raportează la schimbările contemporane.

SISA cooperează cu o rețea diversificată de parteneri din sectorul agroalimentar, deoarece expertiza și datele privind prețurile și alți indicatori agroalimentari trebuie să fie clare, concise pentru a explica dinamica schimburilor comerciale printr-o evaluare și monitorizare obiectivă. Partenerii de referință se vrea a fi: Ministerul Agriculturii, Oficile de Statistică și ONG-uri specializate; Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO); Programul Alimentar Mondial (PAM) și altele.

?>

Termeni si Conditii