Romanian Dutch English French German Italian Spanish

Agrotehnologii performante

agrotehnica

Obținerea unor producții constante, de calitate și profitabile presupune adaptarea agriculturii la factorii externi și interni, prin folosirea unor tehnologii adaptate în permanență la schimbările climatice și în concordanță cu cerințele de protejare a mediului înconjurător.
Renunţarea la tehnologiile specifice de cultivare a plantelor reprezintă, în prezent, una dintre cele mai mari probleme pentru o mare parte dintre fermele agricole de la noi din ţară (fermele de subzistenă).
De aceea, SISA consideră că este util şi necesar construirea unui departament de agrotehnică, care să colaboreze cu institutele de cercetare agricolă și serviciile de consultanţă agricolă pentru a promova tehnici şi tehnologii necesare prognozării şi execuţiei tuturor lucrărilor, prin care se asigură obţinerea unor producţii vegetale constante, de calitate şi cât mai ieftine.
Agricultura modernă şi performantă nu se poate face fără specialişti, fără un sector complex de cercetare-dezvoltare, fără tehnologii specifice pentru fiecare grupă de culturi şi pentru fiecare zonă în parte, adaptate în permanenţă la schimbările climatice şi în concordanţă cu cerinţele de protejare a mediului înconjurător.

Noi urmarim optimizarea agriculturii prin:

  • stabilirea culturilor în funcție de zonele pedoclimatice;
  • alegerea unor soiuri rezistente la condițiile nefavorabile, adaptate la temperaturi mai scăzute în timpul iernii sau mai ridicate în timpul perioadei de vegetație şi cu durată de maturizare diferită;
  • semănatul stabilit în limitele optime pentru fiecare cultură;
  • realizarea condițiilor optime de creștere şi dezvoltare a plantelor, prin fertilizare, irigare, combaterea buruienilor şi agenţilor patogeni.
?>

Termeni si Conditii